In vivo

Caliperin IVIS-instrumentit sekä Visenin FMT-laitteistot ovat osa PerkinElmerin LifeScience-tuotteistoa tänä päivänä. IVIS-instrumentteissa on useita eri malleja riippuen applikaatiotarpeista. Laitteista löytyy malleja 2-D ja 3-D kuvantamiseen, monipuolisimpana instrumenttina Spectrum-CT, joka sisältää sekä luminesenssi että fluoresenssimittausteknologiat 2-D sekä 3-D:nä sekä CT-kuvantamisen. Quantum-instrumentti on micro-CT, jota tutkijat käyttävät paljon yhdessä myös Spectrum-laitteiston kanssa. Tällöin fluoresenssi 3-D-kuvat on mahdollista asettaa micro-CT -kuvan päälle. Solaris on instrumentti, jolla pystytään analysoimaan fluoresenssisignaali esim. leikkauksen yhteydessä.

In vivo - PerkinElmer, Mustionkatu

Ota yhteyttä

Life Science mittalaitteet