Raskausajan seulonta

Aikainen havainnointi on ensisijaisen tärkeää raskaudenaikaisen aneuploidian ja raskausmyrkytyksen riskin arvioinnissa ja diagnosoinnissa. Tulokset auttavat naisia tekemään tietoisia päätöksiä raskauden suunnittelussa ja hallinnassa.

Raskaudenaikainen aneuploidia

Perinteinen ensimmäisen trimesterin yhdistelmäseulonta sisältää biokemiallisten markkereiden, Free hCGBeta ja PAPP-A,  määritykset raskausviikoilla 9+0 – 11+6 sekä niskaturvotuksen, NT -mittauksen raskausviikoilla 11+0 -13+6. Yhdistämällä edellä mainitut tiedot mm. äidin ikään ja raskauden kestoon voidaan tunnistaa ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden riski on suurentunut. Riskin arvioimiseen käytetään tietokantapohjaista ohjelmaa.

Viime vuosina raskaudenaikaisen aneuploidien selvittämiseen on kehitetty uusi menetelmä, NIPT Non Invasive Prenatal Testing. NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-, 18- ja 13-trisomiat, jotka edustavat valtaosaa kaikista merkittävistä kromosomipoikkeavuuksista. NIPT-tutkimus sopii  tarkemmaksi ja herkemmäksi vaihtoehdoksi perinteiselle seulonnalle tai jatkotutkimukseksi, jos perinteinen seulontatutkimus tai ultraäänitutkimus on poikkeava.

Raskausmyrkytyksen seulonta ensimmäisellä raskauskolmanneksella

Raskausmyrkytys on suhteellisen yleinen, verenpaineen nousuun liittyvä, raskausaikana esiintyvä komplikaatio, jota ilmenee noin 1/20 raskaudessa1. Seulonta varhaisessa vaiheessa on paras tapa identifioida korkeariskiraskaudet sillä jos korkea riski havaitaan ajoissa, tilannetta voidaan seurata ja raskausmyrkytyksen puhkeamista ehkäistä tehokkaasti1.

Lue lisää täältä (englanniksi): https://prenataltesting.perkinelmer.com/screening_expertise/pre-eclampsia_screening

Raskaudenajan seulontaratkaisut PerkinElmeriltä

PerkinElmer tukee laboratorioita ja klinikoita tarjoamalla optimoituja seulontaratkaisuja jokaiselle raskauskolmannekselle ja usealle mahdolliselle raskausajan komplikaatiolle. Aikaisella raskausriskien arvioinnilla pyrimme parantamaan raskausajan hoitoa ympäri maailmaa. PerkinElmerin laitteilla, reagensseilla ja ohjelmistoilla seulonta hoituu luotettavasti ja kustannustehokkaasti näytteiden analysoinnista tulosten käsittelyyn.

Lue lisää PerkinElmerin raskaudenajan seulontaratkaisuista täältä (englanniksi): https://prenataltesting.perkinelmer.com

1 Rolnik DL et al., ASPRE trial; Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia.N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):613-622

PerkinElmer ei ota kantaa seulontatutkimuksen tekoon, lääkitsemiseen tai hoitoon. Kaikki  esitetty informaatio on tarkoitettu vain tiedoksi, ei lääketieteelliseksi neuvoksi

Ota yhteyttä

Diagnostiikka